Графици за хранене

7

Програма за линеене

7

Програма за развъждане

7

Състезателна програма на дълги разстояния 700 – 1200 км

7

Състезателна програма седмични състезания

Програма за линеене

ДЕН ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 ДЕН 4-5 ДЕН 6-15 ДЕН 16-17
ВЪНШНО

Para Protect

2 капки на гълъб

         
ВОДА   Ambronil Ambronil

Vit Amino

Cestamicin + Vit Amino – сутрин

Tricogo

ХРАНА       Healty oil + Biotics – вечер Healty oil + Biotics – вечер Moor Activ + Detox
ДЕН ДЕН 18 ДЕН 19 ДЕН 20 ДЕН 21 ДЕН 22 ДЕН 23
ВОДА Sanocest + Sedo Plus

Vit Amino

Sanocest + Sedo Plus Sanocest + Sedo Plus Sanocest + Sedo Plus

ХРАНА

Healty oil + Protein Plus

Healty oil + Protein Plus

Vitamineral

Vitamineral

Moor Activ + Detox

 

Програма за развъждане

ДЕН

ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 ДЕН 4 ДЕН 5 ДЕН 6 ДЕН 7
ВЪВ ВОДА 1 ПЪТ НА ДЕН

Tricogo + Sanocest

Vit Amino

Tricogo + Sanocest

Cestasol + Amino Forte

Tricogo + Sanocest

Sanocest

Tricogo

В ХРАНАТА 1 ПЪТ НА ДЕН

Healty oil + Protein Plus

  Oregano oil + Biotics  

Healty oil + Protein Plus

  Yellow Drops 40 капки на килограм храна

 

Състезателна програма на дълги разстояния 700 – 1200 км

ДЕН   ДЕН 1 ДЕН 2 ДЕН 3 ДЕН 4 ДЕН 5 ДЕН 6 ДЕН 7
СУТРИН ВОДА Amino Forte + Energy

Sanocest

Sedo plus

Sanocest

Sanocest

Tricogo

Tricogo

ХРАНА  

CHEFIR + Protein Plus

Oregano oil + Biotics

Moor Activ + Detox

Moor Activ + Detox

   
ВЕЧЕР ВОДА Sanocest + Cestasol

Sanocest

Sedo plus

Sanocest

Sanocest

Sanocest

Sanocest

ХРАНА

CHEFIR + Protein Plus

CHEFIR + Protein Plus

 

Moor Activ + Detox

Moor Activ + Detox

   
  1 капка на гълъб Yellow Drops         1 капка на гълъб Yellow Drops  

 

ДЕН   ДЕН 8 ДЕН 9 ДЕН 10 ДЕН 11 ДЕН 12  
СУТРИН ВОДА

Tricogo

Amino Forte

Amino Forte

Amino Forte

   
ХРАНА  

Healty oil + Fly power

Healty oil + Fly power

Healty oil + Fly power

   
ВЕЧЕР ВОДА

Sanocest

Topform

Topform

Topform

   
ХРАНА  

Healty oil + Fly power

Healty oil + Fly power

     
          1 капка на гълъб Yellow Drops  

Състезателна програма седмични състезания

ДЕН   ПРИСТИГАНЕ ДЕН 2 ДЕН 3 ДЕН 4 ДЕН 5 ДЕН 6 ПРЕВОЗ
СУТРИН ВОДА Amino Forte + Energy

Sanocest

Sedo plus

Sanocest

Amino Forte

Amino Forte

Topform+ Electrolit
ХРАНА  

Peste 300km CHEFIR + Protein Plus

Oregano oil + Biotics

Moor Activ + Detox

Over 300 km + Healty oil + Fly power

Healty oil + Fly power

 
ВЕЧЕР ВОДА Sanocest + Cestasol

Sanocest

 

Sanocest

Peste 300km + Topform

Topform

 
ХРАНА

CHEFIR + Protein Plus

Peste 300km CHEFIR + Protein Plus

 

Moor Activ + Detox

     
   1 капка на гълъб Yellow Drops         1 капка на гълъб Yellow Drops